Informace o zpracování osobních údajů

Úvod KONTAKTY InformaceInformace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Od 25. května 2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) upravující podmínky zpracování osobních údajů, a proto vás chceme informovat, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje v souladu s tímto nařízením.

Správcem osobních údajů je CNC Progress Technology s.r.o., se sídlem Kolaříkova 630,  768 33 Morkovice, IČO:CZ04233344, zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C, vložka 88911 (dále jen „Správce“).

Jaké osobní údaje od Vás zpracováváme?

Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, tituly, poštovní a emailovou adresu, název firmy, telefon, fax, způsob úhrady, bankovní spojení, další informace týkající se Vaší identifikace, údaje potřebné k naplnění smluvního vztahu (IČ, DIČ). V rámci zpracování mohou být k osobním údajům navázány i další informace (zakoupené produkty, historie komunikace apod.)

Proč je potřebujeme?

Osobní údaje jsou využívány v rámci obchodního vztahu, tj. zejména zpracování poptávek, personalizované nabídky našich výrobků a služeb, upřesnění technického řešení, uzavření objednávek, uskutečnění dodávek, vytváření analýz a obchodních statistik, monitoringu spokojenosti s dodávkou, plnění záručního a pozáručního servisu (v rámci kontextu Nařízení 2016/679 tzv. plnění smlouvy, resp. oprávněný zájem).

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich údajů pro obchodní a marketingové účely, využíváme poskytnuté údaje také pro komunikaci novinek, pořádaných školení a marketingových akcí, obchodních sdělení a provádění marketingových průzkumů v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (email), telefonickým hovorem nebo prostřednictvím webových stránek. V opačném případě je tato komunikace omezena v rozsahu poptávaných výrobků a služeb.

Jak s osobními údaji nakládáme?

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným způsobem, dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům, veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Komu je zpřístupňujeme?

V přísně omezené míře poskytujeme potřebné osobní údaje zákazníka našim poskytovatelům služeb, kteří jsou odpovědní např. za doručování zásilek, vedení účetnictví, nebo IT služeb. Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni zachovat důvěrnost údajů ve stejné míře jako Zpracovatel.

Jak dlouho osobní údaje držíme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou, v případě zpracování na základě souhlasu do vznesení požadavku na ukončení jejich dalšího zpracování.

Jaká jsou Vaše práva?

Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@cncpt.cz nebo na sídlo naší společnosti:                    

CNC Progress Technology s.r.o.

Kolaříkova 630

768 33 Morkovice