ŘÍZENÍ KVALITY

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

 

Společnost CNC Progress Technology s.r.o. má zaveden systémřízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
                                                                                                                 

                          Neustále u nás probíhá zlepšování za účelem rozvoje tohoto systému, zaručujícího bezvadné dodávky do různých průmyslových oborů. Pravidelně je prováděn průzkum spokojenosti zákazníků za účelem sběru detailnějších informací o vnímání kvality našich dodávek u konečného odběratele a tím získání možnosti cílenějších opatření pro rozvoj další spolupráce.

 

Zabezpečení kvality výrobků je pro společnost prvořadým cílem. Svědčí o tom i praktická aplikace nástrojů řízení jakosti v předsériových a sériových etapách projektů.

 

Dle požadavků zákazníků používáme také 3D souřadnicové měřící zařízení a další měřící zařízení, jenž jsou využívána ke kontrole kvality dílů v etapách seřizování, mezioperačních kontrol a závěrečné kontroly.

 

 

Používaná měřící technika: